asas Ne Ultra Petits. 

Sudah menjadi asas fundamental didalam hukum acara Perdata yang dikenal asas Ne Ultra Petits.  Secara umum dapat diartikan Asas “Ultra ne petita” ini adalah asas mengatur terhadap hakim agar tidak dapat mengabulkan melebihi apa yang diminta oleh para pihak.  Dengan demikian maka hakim sangat dilarang untuk mengabulkan melebih apa yang dimintakan para penggugat.  Asas ini … Lanjutkan membaca asas Ne Ultra Petits. 

Iklan