Asas contrario de limitasi

Didalam  pembuktian Hukum acara Perdata dikenal asas contrario de limitasi.  Asas contrario de limitasi adalah asas yang diakui kepemilikannya terhadap tanah apabila hak atas tanah kemudian diakui oleh batas sepadan (sepadan).  Didalam Putusan MA Nomor 444 K/TUN/2017 terkandung norma “hakim tidak memperhatikan hak penggugat dan tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan penggugat, juga tidak memberikan saran … Lanjutkan membaca Asas contrario de limitasi

Iklan