Asas Hukum Perdata (3)

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Apabila adanya pertentangan peraturan perundang-undangan yang biasa dikenal “conflict of norm” atau konflik norma maka digunakan asas.  Salah satunya seperti Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori.  Asas lex posterior derogat legi priori bermakna undang-undang (norma/aturan hukum) yang baru meniadakan keberlakuan undang-undang (norma/ aturan hukum) yang lama.  Asas ini hanya dapat diterapkan … Lanjutkan membaca Asas Hukum Perdata (3)

Iklan