Asas Kepentingan Umum (3)

Didalam Lapangan hukum acara pidana, terhadap Perkara yang Tengah bergulir namun kemudan dapat dihentikan dapat dilakukan oleh Jaksa agung.  Asas ini juga sering disebut istilah “deponering”. Atau asas mengenyampingkan perkara.  Begitu rumitnya penerapan asas ini maka berdasarkan UU Kejaksaan maka hanya Jaksa Agung yang dapat mengenyampingkan perkara demi kepentingan umum. Didalam pasal 35 c UU … Lanjutkan membaca Asas Kepentingan Umum (3)

Iklan