Asas Hukum Acara Pidana

Didalam hukum acara pidana dikenal asas hukum acara Pidana. Asas hukum acara pidana berkaitan panduan terhadap penegak hukum. Baik penyidik, jaksa penuntut umum, hakim dan advokat. Pertama dikenal asas peradilan cepat, sederhana dan berbiaya ringan. Didalam Penjelasan umum KUHAP butir 3 e menyebutkan “Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, … Lanjutkan membaca Asas Hukum Acara Pidana

Iklan

Asas Hukum Acara Pidana (10)

Selain itu juga dikenal asas oportunitas. Asas ini menarik perhatian publik disebabkan asas ini penuntut umum dapat mengenyampingkan perkara yang merugikan kepentingan umum. Secara sekilas, asas ini mengenyampingkan asas legalitas. Demi kepentingan umum maka proses hukum dan penuntutan tidak dapat dilakukan. Asas ini juga sering disebut istilah “deponering”. Atau asas mengenyampingkan perkara. Begitu rumitnya penerapan … Lanjutkan membaca Asas Hukum Acara Pidana (10)