Ultra Petita

Didalam berbagai yurisprudensi, pada asasnya hakim tidak dibenarkan mengabulkan permohonan penggugat melebihi apa yang dimintanya (didalam petitum).  Asas ini dapat dilihat didalam Pasal 178 HIR junto pasal 189 RBg.  Asas yang begitu ketat kemudian dapat dilihat didalam berbagai yurisprudensi yang tegas mengatakan “Hakim tidak diperbolehkan atau dilarang memberikan putusan yang tidak di tuntut oleh oleh … Lanjutkan membaca Ultra Petita

Iklan

Asas Pemerintahan yang Baik (5)

Asas Pemerintahan yang baik yang mendasarkan kepada asas kecermatan disebutkan didalam  Putusan MA RI No. 150 K/TUN/1992, Putusan MA RI No. 213 K/TUN/2007, Putusan MA RI No. 101 K/TUN/2014, dan Putusan No. 02/G/2013 /PTUN-JKT. Didalam berbagai yurisprudensi disebutkan asas ini menempatkan dan menegaskan agar Badan atau pejabat administrasi negara didalam mengeluarkan membuat keputusan TUN agar … Lanjutkan membaca Asas Pemerintahan yang Baik (5)