Asas-asas Hukum Acara Perdata

Didalam Hukum acara perdata dan praktek di Pengadilan Umum (Pengadilan Negeri), dikenal asas Hukum Acara Perdata. Dimulai dari asas “Hakim bersifat pasif”. Makna dari asas ini adalah hakim sifatnya menunggu perkara yang akan masuk. Sehingga hakim tidak dibenarkan untuk mengajak para pihak berperkara dimuka persidangan. Selain itu, Hakim juga memberikan kesempatan para pihak untuk membuktikan … Lanjutkan membaca Asas-asas Hukum Acara Perdata

Iklan