Asas Hukum Perdata

Didalam Hukum Perdata dikenal berbagai asas. Asas merupakan pondasi penting didalam Hukum Acara Perdata. Pertama. Asas Kebebasan berkontrak. Asas ini diatur didalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPer. Asas ini sering juga disebutkan sebagai asas pacta sunt servanda. Asas ini diibaratkan sebagai asas konsensualisme. Ada juga yang menyebutkan sebagai asas itikad baik. Sebagaimana dijelaskan didalam Pasal … Lanjutkan membaca Asas Hukum Perdata

Iklan