Asas-asas Hukum

SEBELUM membahas pasal-pasal yang termaktub diberbagai peraturan perundang-undangan, maka harus mengenal asas-asas didalam hukum.  Pada prinsipnya, ada asas-asas hukum yang berlaku dalam lapangan hukum apapun. Ada juga asas-asas yang berlaku dalam lapangan hukum tertentu.  Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, asas adalah “dasar” dari sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir. Asas sering juga disebut dengan prinsip.  Sebagai … Lanjutkan membaca Asas-asas Hukum

Iklan