Asas “actori incumbit probatio”

Didalam Hukum Acara Perdata, dikenal sebuah asas yang menjadi pegangan para pihak. Seseorang yang mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau suatu peristiwa. Asas ini diatur didalam pasal 163 HIR yang kemudian dikenal dengan asas “ ACTORI INCUMBIT PROBATIO”. Pada prinsipnya, asas ini kemudian diletakkan beban pembuktian kepada penggugat. Penggugat yang … Lanjutkan membaca Asas “actori incumbit probatio”

Iklan