Asas Peraturan

Didalam memahami peraturan, diperlukan asas-asas yang universal sehingga peraturan dapat diterapkan. Asas itu berupa seperti LEX POST TERIORI DEROGAT LEGI PRIORI. Artinya “ketentuan peraturan (UU) yang baru mengenyampingkan / menghapus berlakunya ketentuan UU yang lama yang mengatur materi hukum yang sama” LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI. Asas ini menentukan “ketentuan peraturan (UU) yang bersifat khusus mengenyampingkan … Lanjutkan membaca Asas Peraturan

Iklan