Monthly Archives: Oktober 2012

 1. PERCOBAAN PIDANA

  Tinggalkan komentar

  Oktober 28, 2012 oleh istilahhukum

  Percobaan   Didalam ilmu hukum, perbuatan pidana namun tidak selesai bukan disebabkan dari kehendak pelaku dikenal dengan istilah percobaan (poging). …
  Continue reading

 2. TEMPUS DICTIE

  Tinggalkan komentar

  Oktober 28, 2012 oleh istilahhukum

  TEMPUS DICTIE   Didalam KUHAP, mengenai waktu kejadian (tempus dictie) memerlukan perhatian yang cukup. Pasal 143 (2) KUHAP yang berbunyi “Surat …
  Continue reading

 3. TEMPAT KEJADIAN PERKARA

  Tinggalkan komentar

  Oktober 28, 2012 oleh istilahhukum

  TEMPAT KEJADIAN PERKARA   Tempat kejadian perkara dalam proses hukum acara pidana begitu penting. Dalam tahap proses penyidikan, penyidik mempunya …
  Continue reading

 4. PRAPERADILAN

  Tinggalkan komentar

  Oktober 28, 2012 oleh istilahhukum

  PRAPERADILAN   Secara harfiah, praperadilan adalah memeriksa hukum acara pidana dalam proses hukum pidana. Secara limitatif, pasal 77 telah menegaskan …
  Continue reading

 5. Hak Menguasai Negara

  Tinggalkan komentar

  Oktober 18, 2012 oleh istilahhukum

  HAK MENGUASAI NEGARA   Secara prinsip, pasal 33 ayat (3) UUD 1945 berbunyi ” Bumi dan air dan kekayaan alam …
  Continue reading

 6. KEJAHATAN KORPORASI

  Tinggalkan komentar

  Oktober 18, 2012 oleh istilahhukum

  Kejahatan korporasi     Apabila meninjau pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang dianggap sebagai subyek hukum pidana hanyalah …
  Continue reading

 7. HAK PREOGRATIF

  Tinggalkan komentar

  Oktober 18, 2012 oleh istilahhukum

  HAK PREOGRATIF   Sebagai negara yang menganut sistem Pemerintahan Presidentiil, Presiden mempunyai dua kedudukan yang berbeda. Presiden sebagai Kepala Negara …
  Continue reading